Drużyna Harcerska

ZHP - Drużyna Harcerska ,, Promieniści " opiekun dh. Izabela Brzyk , drużyna liczy 15 członków . Działa zgodnie z planem pracy przygotowanym na podstawie programu proponowanego przez Komendę Hufca. Na zbiórkach uczą się nowch piosenek, zapoznają się z prawem harcerskim. Z okazji Święta Zmarłych harcerze odwiedzili i porządkowali zapomniane zabytkowe groby zmarłych zasłużonych dla naszej miejscowości. Realizowano zadania Odznaki Chorągwianej. W ramach dnia Myśli Braterskiej została zorganizowana zbiórka pieniędzy na brzeskie pięcioraczki. Harcerze uczestniczyli w akcji: ,, Wyprawka dla dzieci poszkodowanych podczas huraganu na Opolszczyźnie ".          W grudniu odebrali Betlejemskie Światło pokoju. Uczestniczyli w spotkaniu  z kombatantami AK - wspólnie śpiewali kolędy i łamali się opłatkiem. W maju brali udział w przeglądzie piosenki harcerskiej ,, Mokrzyska  " . Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni .

 

Drużyna zuchowa ,, Leśne Ludki " - opiekun dh. B.Stachowicz , liczy 6 zuchów . Pracuje

w oparciu o plan pracy. Spotykają się na zbiórkach, na których uczą się prawa zucha, pląsów i piosenek. Brali udział w uroczystościach patriotycznych na terenie Brzeska . Wspólnie z harcerzami odebrali światełko pokoju. Realizowali  zadania Odznaki Chorągwianej. Starannie przygotowywali się do konkursów.

 

Dla rodziców