Szkolne Koło PCK

Organizacje szkolne

 

 

 

 

SZKOLNE KOŁO PCK

Przy szkole pracuje Szkolne  Koło PCK - opiekunka p. Agata Ciura i p. Teresa Sadłoń , członkami są uczniowie klas IV , V i VI . Celem działalności jest udział w wychowaniu młodzieży w oparciu o humanitarne idee, zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy . Organizowane są różne akcje: Wyprawka dla Żaczka ( zbiórka przyborów szkolnych dla uczniów potrzebujących)  . Prowadzone są warsztaty przez pracowników Zarządu Rejonowego PCK w Brzesku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Ściśle współpracujemy z higienistką szkolną, która prowadzi pogadanki na temat higieny osobistej w różnym okresie dojrzewania.

 

Dla rodziców