Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


Przewodnicząca: Anna Stachura

Zastępca: Grzegorz Markowski

Skarbnik: Agata Oleksy

Sekretarz: Aneta Woźniak

Członkowie:

Edyta Mietła, Agnieszka Kuczek