| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Przewodnicząca: 

Zastępca: 

Skarbnik: 

Sekretarz: 

Członkowie: