Umiejetności interpersonalne

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu: • osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu) • inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji) Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Kluczowe umiejętności interpersonalne, to umiejętności: • nawiązywania kontaktu z innymi, • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania, • zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, • negocjacyjne, • rozwiązywania konfliktów, • pracy zespołowej, • zachowań asertywnych, • wywierania wpływu, • delegowania uprawnień, • adaptacji społecznej. Sam fakt przyswojenia sobie umiejętności interpersonalnych nie jest warunkiem wystarczającym do bycia sprawnym interpersonalnie. Nieodzowne jest posiadanie wiedzy społecznej umożliwiającej dokonanie analizy sytuacji i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania oraz odpowiedniej postawy interpersonalnej nacechowanej pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie.

Dla rodziców