Jak efektywnie się uczyć

  • jednorazowy seans nauki powinien wynosić minimum 30 minut a maksymalnie 1 godzinę

•    im dłużej trwa uczenie się, tym następująca po nim przerwa powinna być dłuższa

•    im bardziej uporządkowany jest materiał w trakcie uczenia się, tym wolniej postępuje zapominanie

•    elementy wyróżniające się w przyswajanym materiale są zapamiętywane najczęściej w pierwszej kolejności (stąd wartość wszelkiego typu podkreśleń, rysunków, użycia kolorów)

•    osoby szybciej zapominające powinny stosować krótsze przerwy między powtórzeniami

•    najlepiej rozpocząć naukę od najtrudniejszego materiału, zaś najłatwiejszy pozostawić na koniec

•    jeżeli uczymy się w tym czasie różnych przedmiotów warto zastosować zasadę kontrastu: przedzielić podobne treści możliwie jak najbardziej odmiennymi treściami, by informacje się nie pokrywały 

• powtarzać wyuczony materiał przez kilka dni, przy czym kolejne powtórki powinny być coraz krótsze.

Dla rodziców