Nabór na stanowisko pracy

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Głowny Księgowy

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu

ul. Goetzów Okocimskich 102

32-800 Brzesko

(nazwa stanowiska pracy)

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

Agnieszka Piekarz

imię i nazwisko

 

zamieszkała :  Bochnia ul. Kościuszki 3

miejsce zamieszkania

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Piekarz spełnia wymagania formalne oraz nasze oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko urzędnicze. Posiada wykształcenie ekonomiczne,  a także ukończone kursy . Doświadczenie zawodowe zdobyła w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej .  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku księgowego w PSP w Okocimiu.

 

 

 

Okocim, 27.02.2017r. r.

Bogumiła Sala

Dyrektor szkoły

                                                                                                                                         Data i podpis osoby upoważnionej

Dla rodziców