Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny księgowy

 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Główny księgowy

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu

ul. Goetzów Okocimskich 102

32-800 Brzesko

(nazwa stanowiska pracy)

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został/a wybrany/a Pan/i

…………………………………………………

imię i nazwisko

 

zamieszkały/ a :  ……………………………………………………………………………………………………………………

miejsce zamieszkania

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: brak kandydatów.

 

 

 

Okocim, 25.01.2017r. 

Bogumiła Sala

Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                    Data i podpis osoby upoważnionej

Dla rodziców