Rodo

Inspektor ochrony danych osobowych:

Małgorzata Domagała 
e - mail: iod-domagala@poczta.okay.pl

Dla rodziców