Podział godzin pracy zdalnej

 

Podział godzin pracy zdalnej

Drodzy państwo. Ustaliliśmy  z nauczycielami tygodniowy podział godzin dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia

 Obowiązuje od 25 marca2020r.

 Plik znajduje się w zakładce 

Podział godzin pracy zdalnej po (lewej stronie menu)

klik

Dla rodziców