Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu
http://pspokocim.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu - Klasa klasa VIII

Paweł Olchawa

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Natalia Sambor

Przedmioty: matematyka

Dorota Turlej

Przedmioty: informatyka

Marta Kosała

Przedmioty: chemia

Barbara Ćwioro

Przedmioty: geografia

Renata Skórnóg

Przedmioty: język polski

Maria Wróbel

Przedmioty: język angielski