AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

PRACĄ I PRAWDĄ

Podręczniki

Tytuł: Szkoła Tuż- Tuż

Autor: W. Zaba-Żabińska

Wydawnictwo: Mac

Przedmiot: wychowanie przedszkolne

Tytuł: Odkrywam siebie

Autor: J. Faliszewska

Wydawnictwo: MAC

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Tytuł: Słowa na start

Autor: M. Derulkiewicz, D. Chwastniewska

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: język polski

Tytuł: Miedzy nami

Autor: Łuczk,Murdzek

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przedmiot: język polski

Tytuł: Wczoraj i dziś

Autor: G. Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: historia i społeczeństwo

Tytuł: Tajemnice przyrody

Autor: F, Szlajfer, J. Stawacz, M. Woromska

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: przyroda

Tytuł: Przyroda dla klasy piątej

Autor: J. Śluszarczyk, R. Kozik, F. Szaflar

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: przyroda

Tytuł: Przyroda dla klasy szóstej

Autor: A. Czerny, K. Mnich

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: przyroda

Tytuł: J. Piekarska, A. Widur

Autor: Nic dodać nic ująć, klas V

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: matematyka

Tytuł: M. Braun, A. Mańkowska, M. Poszyńska

Autor: Matematyka z kluczem

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: matematyka

Tytuł: Nic dodać, nic ująć klasa VI

Autor: J.Piekarska, A. Widur

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: matematyka

Tytuł: New bingo1A/B

Autor: A. Wieczorek

Wydawnictwo: PWN

Przedmiot: język angielski

Tytuł: New bingo2A/B

Autor: A. Wieczorek

Wydawnictwo: PWN

Przedmiot: język angielski

Tytuł: New bingo 3

Autor: A. Wieczorek

Wydawnictwo: PWN

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Starland1

Autor: V.Evans, J. Doney

Wydawnictwo: Express Publishing

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Welcom2

Autor: W. Evans

Wydawnictwo: Express Publishing

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Welcome3

Autor: W. Evans

Wydawnictwo: Express Publishing

Przedmiot: język angielski

Tytuł: Jak to działa

Autor: L. Łabecki

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: technika

Tytuł: Zajęcia komputerowe

Autor: G. Koba

Wydawnictwo: Migra

Przedmiot: zajęcia komputerowe

Tytuł: Lekcje z komputerem

Autor: W. Jachomczyk, W. Kranas, A. Smulska, M. Wyczółkowski

Wydawnictwo: WSiP

Przedmiot: zajęcia komputerowe

Tytuł: Komputerowe opowieści

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Czarny Kruk

Przedmiot: informatyka

Tytuł: Jesteśmy rodziną Jezusa

Autor: E. Osewska, J. Stala

Wydawnictwo: Biblos

Przedmiot: religia

Tytuł: Jam jest chleb życia

Autor: B. Klaus

Wydawnictwo: Biblos

Przedmiot: religia

Tytuł: Jezus przychodzi do nas na mszy świętej

Autor: E. Osewska,

Wydawnictwo: Biblos

Przedmiot: religia

Tytuł: Przemienieni przez Boga

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: WAM

Przedmiot: religia

Tytuł: Bóg mnie woła

Autor: E. Osewska, J. Stala

Wydawnictwo: Biblos

Przedmiot: religia

Tytuł: Obdarowani przez Boga

Autor: Z. Marek

Wydawnictwo: WAM

Przedmiot: religia

Tytuł: I gra muzyka

Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Muzyka klasa V

Autor: M. Tomaszewska

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Muzyka klasa VI

Autor: M. Tomaszewska

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: muzyka

Tytuł: Do dzieła

Autor: J. Lukas, K. Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Plastyka klasa V

Autor: K. Turowska-Zakrzewicz

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Plastyka klasa VI

Autor: K. Turowska-Zakrzewicz

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: plastyka

Tytuł: Jak to działa

Autor: L.Łabecki, M. Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: zajęcia techniczne

Tytuł: Matematyka z kluczem

Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Poszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: matematyka

Tytuł: Historia i Społeczeństwo

Autor: G. Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: historia i społeczeństwo

Tytuł: Plastyka klasa V. Muzyka klasV

Autor: K. Turowska-Zakrzewicz, M. Tomaszewska

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: sztuka

Tytuł: Plastyka klasa VI,Muzyka klasaVI

Autor: K.Turowska-Zakrzewicz, M. Tomaszewska

Wydawnictwo: Rożak

Przedmiot: sztuka

Dla rodziców