Aktualności

29 listopada 2017 16:17 | Aktualności

Realizacjia programu „Nie pal przy mnie, proszę”

Nie pal przy mnie, proszę”                              

 

                                               Szanowni Rodzice!

              Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Na stan zdrowia ma wpływ wiele czynników: czynniki genetyczne, opieka zdrowotna, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów.

  W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III.

Cel programu :

- zmniejszenie narażenia dzieci   na  bierne palenie,

- zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne  zdrowie,
- kształtowanie u dzieci postaw  asertywnych,
- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
- kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

Przeczytano: 492 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców