Aktualności

07 grudnia 2017 11:32 | Aktualności

Wyniki II Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego dla klas 4,5 i 6

 Lista uczniów z naszej szkoły zakwalifikowanych do etapu rejonowego II Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego dla 4, 5 i 6 klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 


Do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy na etapie szkolnym osiągnęli 60 % wszystkich punktów, znaczy zdobyli minimum 10 punktów.

Są to  uczniowie:

1. Dominika Szczepanek kl. IV

2. Oskar Ludkowki kl. IV

3. Adrian Widlak kl. IV

4. Gabriela Szczepanek kl. IV

5. Kacper Wydro kl. IV

6. Gabriela Godzik kl. IV

7.  Jakub Oleksy kl. V

8. Gabriela Wełna kl. VI

9. Maciej Piekarz kl. VI 

 

Wszystkim gratulujemy udziału w konkursie, a uczniom któzy przeszli do kolejnego etapu życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do wytrwałej pracy :)

 

Etap rejonowy – 30 stycznia 2018r. 

 

Treści

Klasa 4.

Etap szkolny - działania na liczbach naturalnych, - rzymski sposób zapisywania liczb (do 3999); - potęgi, - jednostki długości, masy, czasu(obliczenia kalendarzowe, zegarowe)

Etap rejonowy - dodatkowo: - pole i obwód prostokąta, - skala, - skala na mapach i planach

Etap międzypowiatowy - treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej - kl. IV

Klasa 5.

Etap szkolny - treści przewidziane dla uczniów klasy czwartej

- działania na ułamkach zwykłych, - figury na płaszczyźnie, Etap rejonowy -dodatkowo: - pola i obwody wielokątów, - działania na ułamkach dziesiętnych

Etap międzypowiatowy - treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej - kl. V

Klasa 6.

Etap szkolny - treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej – kl.VI (oprócz procentów)

Etap rejonowy, miedzypowiatowy - treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej – kl. VI

Zakres umiejętności uczestników konkursu:

a) Czytanie tekstu ze zrozumieniem i prawidłowe wyciąganie wniosków.

b) Dokładna i widoczna analiza zadań z tekstem.

c) Rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zastosowaniem podstawowych działań matematycznych.

d) Wykonywanie poprawnych obliczeń, przedstawianie toku rozumowania, stosowanie odpowiednich jednostek.

Przeczytano: 457 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców