Aktualności

07 lutego 2018 09:50 | Aktualności

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:

 

 Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Brzeska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2012 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. 

Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego).

 

Termin składania wniosków: 01.03.2018r. - 16.03.2018.

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • dzieci urodzone w 2011 roku (siedmioletnie),

  •  dzieci urodzone  2012 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

    (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (zał) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: 01 - 29 marca 2018r. włącznie.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice tych dzieci składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zał)

Termin składania wniosków: 28.05 - 15.06 2018r.

Zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.

 

Przeczytano: 341 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców