AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

PRACĄ I PRAWDĄ

Aktualności

13 lutego 2019 12:59 | Aktualności

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:

 

 Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020

 

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w 2013 roku (sześcioletnie) na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Rodzice(prawni opiekunowie) tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zał. wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego).

Termin składania wniosków: 01.03.2019r. - 15.03.2019.

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.

 

PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa:

 

  Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 ( zał nr. 2)


 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),

  •  dzieci urodzone  2013 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

    (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Rodzice tych dzieci wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej (zał) oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

Termin składania zgłoszeń: 01marca 2019r. - 12 kwietnia 2019r. włącznie.

 Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice tych dzieci składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zał)

Zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu, ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko.

Przeczytano: 200 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców