Aktualności

13 marca 2020 16:04 | Aktualności

KLASA VII - zakres materiału do pracy w domu 16.03 - 25.03. 2020r.

Język polski


1. Temat: Wypowiedź argumentacyjna. (proszę wpisać do zeszytu z datą 13. 03 - piątek).
Proszę przeczytać z podręcznika str. 188 i wykonać w zeszycie polecenia ze str. 189 – 191.

2. 16. 03. 20 r. – poniedziałek. Temat: Na skrzydłach wyobraźni – L. Staff, „Sonet szalony”
Proszę przeczytać tekst ze str. 219 i odpowiedzieć w zeszycie na pytania ze str. 219-220.

3. 17. 03. 20 r. – wtorek. Temat: Co daje ludziom fantazjowanie? (K. Majgier, „Marzycielki”).Proszę przeczytać tekst ze str. 223 i odpowiedzieć w zeszycie na pytania ze str. 225.17. 03. 20 r. – wtorek. Temat: Grafika – dzieło sztuki?
Proszę przeczytać z podręcznika str. 230 – 233 i odpowiedzieć w zeszycie na pytania ze str.233.

4. 19. 03. 20 r. – czwartek. Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.
Proszę przeczytać z podręcznika str. 234 i wykonać polecenia ze str. 234 – 236. Do zeszytu
wpisać dwie nowe wiadomości oraz zadanie 7b (pozostałe wykonać ustnie). Proszę też
wykonać pisemnie polecenia w ćwiczeniach str. 42 – 45.

5. 20. 03. 20 r. – piątek. Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów. Proszę przeczytać z podręcznika str. 240-241
Proszę przepisać do zeszytu nową wiadomość ze str. 241 i 242. Proszę wykonać w zeszycie zad. 1, 2, 3, 5 i 7 .
Proszę uzupełnić w ćwiczeniach str. 82- 83.
Przypominam o czytaniu lektur (terminy były zapowiadane na początku roku): „Opowieść wigilijna” (marzec), „Krzyżacy” (20 kwietnia).

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

 

Matematyka

Temat: Co to jest równanie

 • Przeczytaj z podręcznika stronę 221 i przeanalizuj Przykład 1
 • Przepisz  ze str. 221 fragment: Rozwiązanie równania
 • Rozwiąż wzorując się na Przykładzie 1 ćwiczenia  1.1 i 1.2 ze str. 222
 • Przepisz  ze str. 222 fragment: Ile rozwiązań może mieć równanie
 • Przeanalizuj Przykład 2.1, 2.2, 2.3  ze str. 222, a następnie rozwiąż Ćwiczenie 2 ze str. 223
 • Przeanalizuj Przykład 3 ze str. 223 i wykonaj Ćwiczenie 3 z tej samej strony
 • Wykonaj zadania ze str. 223 i  224 oraz Czy już umiem ze str. 225  - w zadaniach z kilkoma podpunktami wykonaj co najmniej 4 z nich

Temat: Rozwiązanie równania

 • Przeczytaj z podręcznika stronę 227 i przeanalizuj Przykład 1 ze strony 228.
 • Rozwiąż wzorując się na Przykładzie 1  ćwiczenie 1 str. 228
 • Przeczytaj stronę 229 i wykonaj ćwiczenie 2
 • Przeczytaj stronę 230 i wykonaj ćwiczenie 3
 • Przeczytaj stronę 231 i wykonaj ćwiczenie 4

 Jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe zrób tyle ile potrafisz. Nie bój się, że  źle rozwiążesz zadanie, wszystkie niejasności będziemy wyjaśniać po powrocie do szkoły. Powodzenia  😊

 

Historia

Temat: Świat na drodze ku wojnie

Temat: Na frontach I wojny Światowej.

 • Zrób notatkę i zadanie pisemne – podręcznik str. 160 zadanie 1 i 2.

 

 

 Biologia

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego.

 1. Przeczytaj tekst i przeanalizuj rysunki z podręcznika (strony 165- 169).
 2. W zeszycie przedmiotowym  wykonaj ćwiczenia 1 i  3  ze strony 169 w podręczniku.
 3. Na stronie docwiczenia.pl po wpisaniu kodu B7BLUQ uzyskasz dostęp do dodatkowego zadania do rozwiązania w zeszycie.
 4. Obejrzyj.

https://www.cda.pl/video/2489882c9

 

Temat: Choroby wynikające z niewłaściwego funkcjonowania układu dokrewnego.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika (strony 170- 172).
 2. Obejrzyj koniecznie!

https://www.youtube.com/watch?v=5LRo51td45w

 

 

Chemia

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

 1. Obejrzyj koniecznie!

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

https://www.youtube.com/watch?v=E3PGhMWIuTA

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika (strony 177- 181).
 2. W zeszycie wykonaj zadania (podręcznik str.183) numer 1 i 2.


Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie- rozwiązywanie zadań.

 1. Przeanalizuj przykłady rozwiązywania zadań na stronie 181 i 182 w podręczniku.
 2. W zeszycie wykonaj zadania (podręcznik str.183) numer 3, 4, 6.
 
 
Język angielski
 
Podręcznik str.70-71
- z przerabianego tekstu na zajęciach 'Green landmarks' proszę nauczyć się wszystkich słów z CHECK THESE WORDS pisać i wymawiać. Zdania z ćwiczenia 3 oraz 4 ze strony 71 trzeba umieć przetłumaczyć na język polski.
Podręcznik str. 74
Temat lekcji: Our natural world.
- proszę wypisać słówka z ćw.1 pod tematem lekcji,przetłumaczyć je , nauczyć się je pisać i wymawiać. 
W żółtej tabelce znajdują się 2 idiomy- A DROP IN THE OCEAN oraz NOT THE ONLY PEBBLE ON THE BEACH. Proszę znaleźć ich tłumaczenie i ułożyć z nimi zdania.
Ćwiczenia str.28 
- proszę zrobić ćwiczenie 1,2 oraz 3
Ćwiczenia str.30
- proszę zrobić ćwiczenie 1 i 2
 


Język niemiecki

Proszę zrobić zadania:
1. Podręcznik str. 53, zad. 4 – Przeczytaj dialogi i przetłumacz je na język polski do zeszytu.
2. Podręcznik str. 53, zad. 5 – Napisz 2 dialogi do zeszytu wykorzystując podane zwroty.
3. Zadania z zeszytu ćwiczeń ze stron 52 – 53.
4. Powtarzać słownictwo z aktualnie przerabianego działu.
 
 
 
Fizyka
 
Temat: Ruch i jego względność.
1. Obejrzyj koniecznie:
link: https://www.youtube.com/watch?v=RSQJA7lFrBk
a) przeanalizuj podaną treść
b) przeanalizuj zagadnienia/zadania i ich rozwiązania
c) sprawdź swoje wiadomości wg wskazówek "Powinniście wiedzieć"
2. Przeczytaj tekst z podręcznika, od str. 122
3. Wykonaj w zeszycie polecenie z podręcznika : Rozwiąż zadania, do tematu " Ruch i jego
względność" /rozwiązania zapisz w zeszycie/

Temat: Ruch jednostajny prostoliniowy.
1. Obejrzyj koniecznie:
link: https://www.youtube.com/watch?v=yiqlwZXEkE8
a) przeanalizuj podaną treść
UWAGA: pojęcie "prędkość" w filmie zastosowano w uogólnieniu, my będziemy posługiwać się
pojęciem "szybkość"
b) przeanalizuj zagadnienia/zadania i ich rozwiązania
c) sprawdź swoje wiadomości wg wskazówek "Powinniście wiedzieć"
2. Przeczytaj tekst z podręcznika, od str. 128
3. Wykonaj w zeszycie polecenie z podręcznika : Rozwiąż zadania, do tematu " Ruch jednostajny
prostoliniowy" /rozwiązania zapisz w zeszycie/
 
 
Geografia
 
1) Temat : „Produkcja zwierzęca”
Na podstawie podręcznika (przeczytaj temat!) oraz internetu zapisz w zeszycie odpowiedzi na
poszczególne punkty:
 Wyjaśnij termin: pogłowie
 Wymień główne zwierzęta gospodarskie w Polsce
 Jak wygląda produkcja zwierzęca w Polsce na tle produkcji w innych krajach europejskich?
 Znaczenie chowu zwierząt dla gospodarki
 Na mapie konturowej ( zał.1) zaznacz regiony hodowli zwierząt gospodarskich oraz głównych
upraw w Polsce (poprzedni temat). Wykonaj na tej mapie legendę!
 
2) Temat: „ Zmiany w polskim przemyśle”
Na podstawie podręcznika (przeczytaj temat!) zapisz w zeszycie odpowiedzi na poszczególne punkty:
 Wymień sektory gospodarki
 Jaka jest rola przemysłu w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju?
 Podział przemysłu na sekcje i działy
 Wymień przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski
 
 
Religia
 
Temat:  „Powstanie Ewangelii” + uzupełnienie kartą pracy i pytania do
Bierzmowania: Sakramenty uzdrowienia numery od 138-160
 

Informatyka

Proszę wszystkich o zapoznanie się z działaniem i zasobami na stronie z linku
https://dlaucznia.migra.pl , dotyczączymi swojej klasy. W najbliższym czasie zostaną podane
konkretne zadania do wykonania.

 

Przeczytano: 1077 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców