Aktualności

30 lipca 2020 12:36 | Aktualności

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszam uczniów klas ósmych po odbiór zaświaczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w dniu 31 lipca 20020r. od godz.10.00, do sekretariatu szkoły.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00. Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest: a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ALBO b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Przeczytano: 38 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców