Aktualności

02 września 2020 22:11 | Aktualności

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy rodzice!

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracuje w godzinach 7.00 – 7.30 i 11.30 – 16.00.

Przypominamy, że uczeń który będzie korzystał ze świetlicy, musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia. Prosimy aby wypełnić wszystkie rubryki (szczególnie ważny jest czas pobytu).

W przypadku, kiedy Państwa dziecko będzie potrzebowało jednorazowej opieki na świetlicy, prosimy o wypełnienie załączonego druku i  przekazanie wychowawcy lub sekretarzowi szkoły.

 

Jednorazowy pobyt dziecka na świetlicy szkolnej

Proszę o zapewnienie mojemu dziecku (imię i nazwisko) ........................................................................

opieki na świetlicy szkolnej w dniu ......................... od godz. ......................  do godz..............................

Dziecko wróci do domu samodzielnie*/zostanie odebrane przez*  (właściwe podkreślić) .................................................................................................................

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) ...............................................................................

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry