Aktualności

06 września 2020 17:32 | Aktualności

Zwolnienie dziecka ze świetlicy szkolnej

Drogi rodzicu!

Jeżeli dziecko będzie musiało opuścić świetlicę szkolną, w innych godzinach niż deklarowane przy zapisie, bardzo prosimy o przekazanie wychowawcy/opiekunowi świetlicy pisemnej informacji wg wzoru.

 

Proszę o zwolnienie mojego dziecka (imię i nazwisko) ........................................................... w dniu ...................................... z zajęć na świetlicy szkolnej o godz .  .....................................

Dziecko wróci do domu samodzielnie*/zostanie odebrane przez*  (właściwe podkreślić) ...........................................................................

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) ...............................................................................

 

Przypominamy również, że samodzielnie może wracać do domu dziecko, które ukończyło 7 lat. Dzieci, które nie przekroczyły tej granicy wieku, mogą być użytkownikami drogi pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia (art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Przeczytano: 97 razy. Wydrukuj|Do góry