| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Goetza Okocimskiego
w Okocimiu

Aktualności

04 grudnia 2020 21:56 | Aktualności

Konkurs plastyczny

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
Szkolne Koło Wolontariatu organizuje konkurs na logo koła.
Jeśli chcesz, aby Twój projekt był naszym logo, weź udział w konkursie.

1. Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy związanej z wolontariatem;
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.
2. Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie projektu logo Szkolnego Koła Wolontariatu Silni sercem. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. Tematyka pracy powinna być związana z wolontariatem. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
3. Technika i forma prac:
Praca wykonana techniką płaską. Format pracy dowolny.
4. Kryteria oceny:
• estetyka pracy,
• oryginalność.
• Każda prac powinna być podpisana (imię, nazwisko i klasa).
Prace ( w związku z Covid-19 zdjęcie pracy) wysyłamy do nauczycielek pani Kingi Juszyńskiej-Fudali lub pani Zyty Wijas w Microsoft Teams do dnia 20.12.2020r.
Prace będzie oceniać komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi po feriach.

Przeczytano: 110 razy. Wydrukuj|Do góry