Ogłoszenia

01 października 2019 12:22 | Ogłoszenia

Organizacja pracy w roku szk. 2019/2020

Organizacja pracy w roku szk. 2019/2020 Miesiąc Liczba dni nauki Dni wolne Wrzesień 21

czytaj więcej »

18 października 2018 11:24 | Ogłoszenia

Organizacja pracy w roku szk. 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 ma 179 dni nauki. Podziału roku szkolnego na półrocza dokonuje się w ten sposób, by różnica liczby dni, przypadających na każde półrocze nie była większa niż 10. I okres kończy się 11 stycznia 2019r. Zgodnie ze statutem szkoły klasyfikację...

czytaj więcej »

22 listopada 2017 13:22 | Ogłoszenia

Ważne terminy w roku szkolnym 2017/2018

I okres roku szkolnego kończy się 19 stycznia 2018r (92 dni) II okres kończy się 22 czerwca 2018r. (90 dni) Konferencja kwalifikacyjna - 19 stycznia 2018r. śródroczna Konferencja kwalifikacyjna roczna - 13 czerwca 2018r.

czytaj więcej »

27 października 2017 10:34 | Ogłoszenia

Zasiłek losowy

czytaj więcej »

27 września 2017 10:38 | Ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

2 listopada 2017r. 3 listopada 2017 30 kwietnia 2018 2 maja 2018r. 4 maja 2018r. 1czerwca 2018.

czytaj więcej »

05 września 2017 10:57 | Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603)oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia

czytaj więcej »

30 września 2016 10:22 | Ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w 2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017: 31 październia 2016r. 12 kwietnia 2017r. 2 maja 2017r. 16 czerwca 2017r. 21 czerwca 2017r. 22 czerwca 2017r.

czytaj więcej »

08 września 2016 10:51 | Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r. podstawa pra

czytaj więcej »

Dla rodziców