Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu
http://pspokocim.pl

22 listopada 2017 13:22 | Ogłoszenia

Ważne terminy w roku szkolnym 2017/2018

I okres roku szkolnego kończy się 19 stycznia 2018r (92 dni)

II okres kończy się 22 czerwca 2018r. (90 dni)

Konferencja kwalifikacyjna - 19 stycznia 2018r. śródroczna

Konferencja kwalifikacyjna roczna - 13 czerwca 2018r.