Ogłoszenia

27 października 2017 10:34 | Ogłoszenia

Zasiłek losowy

Informuję,  że rodzic / opiekun prawny/ może się ubiegać w Wydziale 
Edukacji  o zasiłek losowy dla swych dzieci - uczniów w przypadku 
zdarzenia losowego np. śmierci współmałżonka, utraty dochodów lub 
innego  zdarzenia utrudniającego realizację obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki.

Przeczytano: 238 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców