Ogłoszenia

05 września 2017 10:57 | Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603)oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 1rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603)

23 - 31 grudnia 2017

Ferie zimowe

 podstawa prawna: §3 ust. pkt.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603) 5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603)

12-25 lutego 2018 r.

 

 Ferie letnie

 podstawa prawna: §3 ust. 1pkt.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 r. Nr 257 poz. 1603)

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

2 listopada 2017r.

3 listopada 2017

30 kwietnia 2018

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018.

 

Przeczytano: 245 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców