Ogłoszenia

18 października 2018 11:24 | Ogłoszenia

Organizacja pracy w roku szk. 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 ma 179 dni nauki. Podziału roku szkolnego na półrocza dokonuje się w ten sposób, by różnica liczby dni, przypadających na każde półrocze nie była większa niż 10.

I okres kończy się 11 stycznia 2019r.  Zgodnie ze statutem szkoły 

klasyfikację śródroczną przeprowadza się 1 raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim    tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. Oceny ustalamy do 10 stycznia.

11 stycznia godz. 15.00 Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

15 listopada godz. 16.30 zebranie z rodzicami

29 stycznia 2018r. godz. 16.30 zebranie z rodzicami.

Ustalono  dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019 tj.

 02.11 2018r., 2 .01.2019r, 15.04.2019r.,  16.04. 2019r.,  17.042019r.,

 2 .05.2019r.

Przeczytano: 324 razy. Wydrukuj|Do góry

Dla rodziców